ГУМЕНИ АРМИРАНИ ЦРЕВА, ХИДРАУЛИЧНИ ЦРЕВА, ТЕФЛОНСКИ ЦРЕВА, ПОЛИУРЕТАНСКИ ЦРЕВА, INOX ЦРЕВА, ПВЦ ЦРЕВА

ВОДА/ВОЗДУХ - 10 БАРИ
Конструкција: внатрешен и надворешен гумен слој со текстилна инсертација.
Внатресен пречник од Dn-8мм до Dn - 305мм.
Работен притисок 10 бара.
Проток на вода, воздух и неагресивни флуиди.
Температурен обсег од -30 °C до +80°C
КОМПРЕСОР - 20 Бари
Конструкција: внатрешен и надворешен гумен слој текстилна инсертација
Внатресен прецник од Dn-6мм до Dn - 152мм
Работен притисок 20 бара
Проток на вода, воздух и неагресивни флуиди
Температурен обсег од -30°C до +80°C
ЦРЕВА ЗА ЗАВАРУВАЊЕ
Конструкција: внатрешен гумен слој, текстилен оплети, надворешен гумен слој
Внатрешен пречник од Дн-6мм до Дн- 19мм
Работен притисок 20 бара
Проток на кислород, оксиген и LPG
Температурен обсек од -30 °C до +80°C 
ЦРЕВА ЗА КОЧНИЦИ - ВОЗДУШНИ
Конструкција: пнеуматско црево за товарни возила
Внатресен пречник Dn-11мм до Dn-13мм
Температурен обсек од -40°C до +80°C 
Стандард  DIN 74310
БЕНЗИН - МАСЛО
Конструкција: внатрешен гумен слој отпорен на бензин,нафта и нафтени деривати, текстилен оплет, надворешен гумен слој отпорен на абразија и бензин
Внатрешен пречник од Дн - 3.2мм до Дн - 51мм
Работен притисок 10 бара
Температурен обсек од -40°C  до +100°C 
Стандард: ДИН 73379/2А
МАСЛО - 100R6
Конструкција: внатрешен гумен слој отпорен на бензин,нафта и нафтени деривати, текстилен оплет/челична спирала, надворешен гумен слој отпорен на абразија и бензин
Внатрешен пречник од Dn-19мм до - Dn-76мм
Работен притисок 35 бара
Температурен обсек од -40°C до +100°C 
 
LPG - ПРОПАН БУТАН
Конструкција: внатрешен гумен слој отпорен на бензин,нафта и нафтени деривати, текстилен оплет, надворешен гумен слој отпорен на абразија и бензин
Внатрешен пречник од Dn - 13,16,19,25,32,38мм
Работен притисок 25бара
Температурен обсек од -30 °C до +70°C 
Стандард: ЕН 1762
ПЕТРОЛ ПУМП ЦРЕВА ЗА БЕНЗИНСКИ ПУМПИ
Конструкција: внатрешен гумен слој отпорен на бензин,нафта и нафтени деривати, текстилен оплет, надворешен гумен слој отпорен на абразија и бензин
Внатрешен пречник од Dn - 16,19,21мм
Работен притисок 16 бара Температурен обсек од -30°C  до +65°C 
Стандард: ЕН 1360
Црева за фреон
Конструкција: внатрешен гумен слој отпорен на фреон, текстилен оплет,надворешен гумен слој отпорен на абразија и бензин
Внатрешен пречник од Dn-8мм до Dn- 28мм
Работен притисок 35 бара
Температурен обсек од -40°C  до +80°C 
АБРАЗИЈА, ПЕСКАРЕЊЕ, МАЛТЕР, ЦЕМЕНТ
Конструкција: внатрешна антиабразивна гума, текстилни оплети, надворешна гума отпорна на абразија
Внатрешен пречник од 19мм до 110мм
Работен притисок 10,20,40 бара
Проток на песок, малтер, цемент и абразивни материјали
Температурен обсек од -30°C до +80°C 
ЦРЕВо за бетонски пумпи
Црево за истакање на бетон, антистатик со челични платна
Работен притисок 85бара
Температурен обсец од -30°C  до +80°C 
Внатрешен пречник од 51мм до 152мм
ЦРЕВА ЗА КОЧНИЦИ
Конструкција: внатрешен гумен слој отпорен на глицерин, текстилен оплет, надворешен гумен слој
Внатрешен пречник од Dn - 3.2мм до Dn - 4.8мм
Работен притисок 100 бара
Проток на глицерин
Температурен обсек од -45°C  до +70°C 
Стандард: SAE Ј1401: 2003
Радиаторски црева
Конструкција: внатрешен гумен слој отпорен на температура, текстилен оплет, надворешен гумен слој отпорен на абразија и температура
Внатрешен пречник од Дн - 10мм до Дн - 110мм
Работен притисок 5 и 10 бара
Температурен обсек од -40°C  до +100/120°C 
Стандард: DIN 73411
FLEXI - ЦРЕВА
Гумени спирални црева за проток на вода, антифриз и неагресивни флуиди
Се користат во автоиндустрија и општа употреба
Внатрешен пречник од 13мм до 60мм
Температурен обсек од -20°C  до 90°C 
ТОПЛА ВОДА - КОЛЕНА
Конструкција: внатрешен гумен слој отпорен на температура, текстилен оплет, надворешен гумен слој отпорен на абразија и температура
Внатрешен пречник од Dn - 10мм до Dn - 60мм
Работен притисок 5 и 10 бара
Температурен обсек од -40 °C до +90/100°C 
СИЛИКОНСКО КОЛЕНО
 Конструкција: внатрешен гумен слој отпорен на температура, текстилен оплет, надворешен гумен слој отпорен на абразија и температура
Внатрешен пречник од Dn -13мм до Dn - 102мм
Работен притисок 5 бара
Температурен обсек од -50°C  до +200°C 
Силиконски црева
Конструкција: внатрешен гумен слој отпорен на температура, текстилен оплет, надворешен гумен слој отпорен на абразија и температура
Внатрешен пречник од Dn - 13мм до Dn - 102мм
Работен притисок 5 бара
Температурен обсек од -50°C  до +200°C 
ПАРЕА - STEAM HOSE
Гумени спирални црева за проток на вода, антифриз и неагресивни флуиди
Се користат во автоиндустрија и општа употреба
Внатрешен пречник од 13мм до 60мм
Температурен обсек од -20Ц до 90Ц
Оплетени со челик - GC
Конструкција: внатрешен гумен слој отпорен на бензин,нафта и нафтени деривати, оплетено со челик
Внатрешен пречник од Dn - 4мм до Dn - 50мм
Работен притисок 10 и 20 бара
Температурен обсек од -40 °C до +100°C 
Стандард: DIN 4798-А
КИСЕЛИНИ
Конструкција: внатрешен гумен слој отпорен на 98% киселини , текстилен/спирален оплет, надворешен гумен слој отпорен на абразија
Внатрешен пречник од Dn - 19 до 102мм
Работен притисок 16 бара
Температурен обсек од -20°C  до +65°C 
ГУМЕНИ ЦРЕВа за асфалт
Гумено спирално црево за истакање на битумен и асфалт
Работен притисок 10 бара
Температурен обсек од -20 °C до +180°C 
Внатрешен пречник
WOMA
Конструкција: внатрешен гумен слој отпорен на вода и неагресивни флуиди, 4 или 6 текстилни оплети , надворешен гумен слој отпорен на абразија и масло
Внатрешен пречник од Dn - 6мм до Dn - 50мм
Работен притисок од 100 до 500 бара
Температурен обсек од -40°C  до +100°C 
цРЕВО ЗА ПРЕХРАНА
Конструкцијa: внатрешна нетоксична гума, гумен слој, текстилен оплет, надворешен гумен слој. Внатрешен пречник од Dn- 13mm до Dn - 51mm. Работен притисок 10 бара.
Проток на вода, млеко и алкохолни пијалаци. Температурен опсег од -30°C  до +80°C .
СПИРАЛНИ ЦРЕВА ЗА ВОДА
Конструкција: внатрешен гумен слој, текстилен оплет/челична спирала, надворешен гумен слој
Внатрешен пречник од Dn - 25мм до Dn - 305мм
Работен притисок од 6 до 40 бара
Проток на вода, воздух и неагресивни флуиди
Температурен обсек од -30°C до +80°C 
СПИРАЛНИ ЦРЕВА ЗА МАСЛО - SAE 100R4
Конструкција: внатрешен гумен слој отпорен на бензин,нафта и нафтени деривати, текстилен оплет/челична спирала, надворешен гумен слој отпорен на абразија и бензин
Внатрешен пречник од Dn - 19мм до Dn - 102мм
Работен притисок 10 бара
Температурен обсек од -40°C  до +100°C 
Стандард: SAE Ј517
гумено спирално антиабразивно црево
Конструкција: внатрешен гумен слој, текстилен оплет/целицна спирала, надворешен гумен слој
Внатрешен пречник од Дн - 25мм до Дн - 305мм
Работен притисок од 6 до 40 бара
Проток на вода, воздух и неагресивни флуиди
Температурен обсек од -30Ц до +80Ц
хидраулични црева 1sn
Конструкција: внатрешен гумен слој отпорен на масло, челичен оплет, надворешен гумен слој отпорен на абразија и масло. Внатрешен пречник од Dn- 5мм до Dn-50мм Работен притисок од 100 до 600 бара
Температурен обсег од -40°C до 100°C 
хидраулични црева 2sn
Конструкција: внатрешен гумен слој отпорен на масло, челичен оплет, надворешен гумен слој отпорен на абразија и масло. Внатрешен пречник од Dn- 5мм до Dn-50мм Работен притисок од 100 до 600 бара
Температурен обсег од -40°C до 100°C 
мултиспирални црева
Конструкција: внатрешен гумен слој отпорен на масло, 4 или 6 челични оплети, надворешен гумен слој отпорен на абразија и масло. Внатрешен пречник од Dn- 6мм до Dn-50мм Работен притисок од 100 до 500 бара
Температурен обсег од -40°C до 100°C 
хидраулични црева за WAP T-155C
Конструкција: внатрешен гумен слој отпорен на масло, челичен оплет, надворешен гумен слој отпорен на абразија и масло. Внатрешен пречник од Dn- 5мм до Dn-50мм Работен притисок од 100 до 600 бара
Температурен обсег од -40°C до 100°C 
мазен тефлон
Црево од тефлон отпорно на бои, масла, вода, пареа и др.флуиди. Внатрешен пречник од 1мм до 20мм
Работен притисок од 3 до 56 бара.
Температурен обсег од -60°C до 260°C
мазен тефлон во челик
Конструкција: внатрешен слој од тефлон (PTFE) отпорен на температура челичен надворешен оплет и хемиска стабилност на масла, вода и воздух. Внатрешен пречник од Dn-6мм до Dn-25мм
спирален тефлон во челик
Конструкција: внатрешен слој од спирален тефлон (PTFE) отпорен на температура челичен надворешен оплет и хемиска стабилност на масла, вода и воздух. Внатрешен пречник од Dn - 6мм до Dn - 25мм
Работен притисок од 15 бара до 200 бара
Температурен опсег од -60°C до 180°C
ПВЦ Спирално црево
За проток на вода и неагресивни флуиди
Внатрешен пречник од Дн - 25мм до Дн - 203мм
Работен притисок од 7 до 2бара
Температурен обсек од -5Ц до +60Ц
ПВЦ суперластично црево
За проток на вода и неагресивни флуиди,со одлична флексибилност на ниски температури
Внатрешен пречник од Дн - 25мм до Дн - 203мм
Работен притисок од 7 до 3бара
Температурен обсек од -20Ц до +60Ц
Прозирно црево за прехрана
ПВЦ армирано црево за проток на алкохолни и останати флуиди
Внатрешен пречник од Дн - 6мм до Дн - 25мм
Работен притисок од 2бара
Температурен обсек од -5Ц до +60Ц
Армирано црево за прехрана
ПВЦ армирано црево за проток на алкохолни и останати флуиди
Внатрешен пречник од Дн - 6мм до Дн - 25мм
Работен притисок од 2бара
Температурен обсек од -5Ц до +60Ц
ПВЦ спирално прехранбено црево
ПВЦ црево со челична спирала за проток на алкохолни и останати флуиди
Внатрешен пречник од Дн - 20мм до Дн - 102мм
Работен притисок од 2до 5бара
Температурен обсек од -5Ц до +60Ц
ПВЦ Спирално прехранбено црево
ПВЦ црево со ПВЦ спирала за проток на алкохолни и останати флуиди
Внатрешен пречник од Дн - 25мм до Дн - 120мм
Работен притисок од 7 до 3бара
Температурен обсек од -5Ц до +60Ц
Weda - потисни црева
ПВЦ армирано потисно црево за проток на вода и останати флуиди
Внатрешен пречник од дн38мм до 203мм
Работен притисок од 3 до 5 бара
Температурен обсек од -10 до =60Ц
Weda - потисни црева
ПВЦ армирано потисно црево за проток на вода и останати флуиди
Внатрешен пречник од Дн - 25мм до Дн - 152мм
Работен притисок од 4 до 10 бара
Температурен обсек од -10Ц до +60Ц
Агрохемизација
ПВЦ армирано потисно црево за проток на пестициди, солуции за прскање при агрохемизација
Внатрешен пречник од Дн - 8мм до Дн - 19мм
Работен притисок до 40 бара
Температурен обсек од -5Ц до +60Ц
Агрохемизација
ПВЦ армирано потисно црево за проток на пестициди, солуции за прскање при агрохемизација
Внатрешен пречник од Дн - 8мм до Дн - 13мм
Работен притисок до 80 бара
Температурен обсек од -5Ц до +60Ц
Гумени вентилациони
Температурно гумено спирално црево за проток на воздух,- гасови и мириси
Внатрешен пречник од Дн - 40мм до Дн - 406мм
Температурен обсек од -40Ц до +120Ц
Церадно спирално
Церадно спирално црево за проток на топол воздух,гасови и мириси
Внатрешен пречник од 40мм до 305мм
Температурен обсек од -20Ц до -100Ц
Металосвитливи - INOX
Спирално иноксно црево за проток на водена пареа,масло и прехрана
Внатрешен пречник од 6мм до 200мм
Температурен обсек од -200Ц до -700Ц
Металосвитливи-PROGAS
Спирално метално црево со оплет на стакленити за проток на издувни гасови
Внатрешен пречник од дн25мм до дн 120мм
INOX за камини
Алуминиумски црева за проток на воздух,мириси се користат за вентилација и климатизација
Дебелина на ѕид 0,09 и 0,10 мм
Температурен обсек од -30Ц до +700Ц
Внатрешен пречник од 80мм до 450мм
AIR duct
Алуминиумски црева за проток на воздух,мириси се користат за вентилација и климатизација
Дебелина на ѕид 0,09 и 0,10 мм
Варијанта со внатрешна полиуретанска облога
Температурен обсек од -30Ц до 140Ц
АЛУМИНИУМСКИ ВЕНТИЛАЦИОНИ ЦРЕВА
Алуминиумски црева за проток на воздух,мириси се користат за вентилација и климатизација
Дебелина на ѕид 0,09 и 0,10 мм
Варијанта со внатрешна полиуретанска облога
Термопластика - SAE100R7
Термопластични црева за низок, среден и висок притисок
Се користат во најразлична индустрија
Варијанта OL5, R7, R8, twin итн.
Rilsan
Полиамидни црева за пнеуматика и општоиндустриска намена по стандард ДИН 74324-73378
Внатрешен пречник од 1 до 34мм
Температурен обсек од -40Ц до +80Ц
Полиестерски црева
Полиестерски црева за пнеуматика и проток на неагресивни флуиди
Внатрешен пречник од 2 до 18мм
Температурен обсек од -20Ц до +100Ц
ПОЛИУРЕТАНСКО ЦРЕВО
Полиуретанско црево за пнеуматика и проток на неагресивни флуиди
Внатрешен пречник 1.5мм до 10мм
Температурен обсек од -20Ц до +60Ц
Полиестерски спирални црева
Полиестерски црева за пнеуматика и проток на неагресивни флуиди
Внатрешен пречник од 2 до 10мм
Температурен обсек од -20Ц до +100Ц
Варијанта од 5, 7.5, 10, 12, 15, и 30м
полиуретански црева
CU СПИРАЛА
Полиуретанско спирално црево за проток на воздух, гасови и лесно абразивни материјали
Внатрешен пречник од Дн - 40мм до Дн - 406мм
Температурен обсек од -40Ц до +90Ц

Имате потреба од нашиот асортиман?