ГУМЕНИ АРМИРАНИ ЦРЕВА

ХИДРАУЛИЧНИ ЦРЕВА

ТЕФЛОНСКИ ЦРЕВА

ПОЛИУРЕТАНСКИ ЦРЕВА

INOX ЦРЕВА

ПВЦ ЦРЕВА

Абразија
ПЕСКАРЕЊЕ, МАЛТЕР, ЦЕМЕНТ
Конструкција: внатрешна антиабразивна гума, текстилни оплети, надворешна гума отпорна на абразија
Внатрешен пречник од 19мм до 110мм
Работен притисок 10,20,40 бара
Проток на песок, малтер, цемент и абразивни материјали
Температурен обсек од -30Ц до +80Ц
Вода/Воздух - 10 Бари
Конструкција: внатрешен и надворешен гумен слој со текстилна инсертација
Внатресен пречник од Дн - 8мм до Дн - 305мм
Работен притисок 10 бара
Проток на вода, воздух и неагресивни флуиди
Температурен обсек од -30Ц до +80Ц
Компресор - 20 Бари
Конструкција: внатрешен и надворешен гумен слој текстилна инсертација
Внатресен прецник од Дн - 6 мм до Дн - 152мм
Работен притисок 20 бара
Проток на вода, воздух и неагресивни флуиди
Температурен обсек од -30Ц до +80Ц
Црева за заварување
Конструкција: внатрешен гумен слој, текстилен оплети, надворешен гумен слој
Внатрешен пречник од Дн - 6 мм до Дн - 19мм
Работен притисок 20 бара
Проток на кислород, оксиген и ЛПГ
Температурен обсек од -30Ц до +80Ц
Хидраулични црева за Wap Т-155C
Конструкција: внатрешен гумен слој отпорен на масло, челичен оплет, надворешен гумен слој отпорен на абразија и масло
Внатрешен пречник од Дн - 5мм до Дн - 50мм
Работен притисок од 100 до 600 бара
Температурен обсек од -40Ц до +100Ц
Црева за кочници - Глицерински
Конструкција: внатрешен гумен слој отпорен на глицерин, текстилен оплет, надворешен гумен слој
Внатрешен пречник од Дн - 3.2мм до Дн - 4.8мм
Работен притисок 100 бара
Проток на глицерин
Температурен обсек од -45Ц до +70Ц
Стандард: САЕ Ј 1401: 2003
Црева за кочници - Воздушни
Конструкција: пнеуматско црево за товарни возила
Внатресен пречник Дн 11мм - Дн 13мм
Температурен обсек од -40Ц до +80Ц
Стандард ДИН 74310
Петрол пумп црева за бензински пумпи
Конструкција: внатрешен гумен слој отпорен на бензин,нафта и нафтени деривати, текстилен оплет, надворешен гумен слој отпорен на абразија и бензин
Внатрешен пречник од Дн - 16,19,21мм
Работен притисок 16 бара Температурен обсек од -30Ц до +65Ц
Стандард: ЕН 1360
Црева за фреон
Конструкција: внатрешен гумен слој отпорен на фреон, текстилен оплет,надворешен гумен слој отпорен на абразија и бензин
Внатрешен пречник од Дн-8мм до Дн- 28мм
Работен притисок 35 бара
Температурен обсек од -40Ц до +80Ц
LPG - Пропан/Бутан
Конструкција: внатрешен гумен слој отпорен на бензин,нафта и нафтени деривати, текстилен оплет, надворешен гумен слој отпорен на абразија и бензин
Внатрешен пречник од Дн - 13,16,19,25,32,38мм
Работен притисок 25бара
Температурен обсек од -30Ц до +70Ц
Стандард: ЕН 1762
Бензин - масло
Конструкција: внатрешен гумен слој отпорен на бензин,нафта и нафтени деривати, текстилен оплет, надворешен гумен слој отпорен на абразија и бензин
Внатрешен пречник од Дн - 3.2мм до Дн - 51мм
Работен притисок 10 бара
Температурен обсек од -40Ц до +100Ц
Стандард: ДИН 73379/2А
Прехрана
Конструкција: внатрешна не токсична гума гумен слој, текстилен оплет, надворешен гумен слој
Внатрешен пречник од Дн - 13мм до Дн - 51мм
Работен притисок 10 бара
Проток на вода, млеко и алкохолни пијалоци
Температурен обсек од -30Ц до +80Ц
Радиаторски црева
Конструкција: внатрешен гумен слој отпорен на температура, текстилен оплет, надворешен гумен слој отпорен на абразија и температура
Внатрешен пречник од Дн - 10мм до Дн - 110мм
Работен притисок 5 и 10 бара
Температурен обсек од -40Ц до +100/120Ц
Стандард: ДИН 73411
Црева за асфалт
Гумено спирално црево за истакање на битумен и асфалт
Работен притисок 10 бара
Температурен обсек од -20Ц до +180Ц
Внатрешен пречник
Киселини
Конструкција: внатрешен гумен слој отпорен на 98% киселини , текстилен/спирален оплет, надворешен гумен слој отпорен на абразија
Внатрешен пречник од Дн - 19 до 102мм
Работен притисок 16бара
Температурен обсек од -20Ц до +65Ц
Полиуретанско црево
Полиуретанско црево за пнеуматика и проток на неагресивни флуиди
Внатрешен пречник 1.5мм до 10мм
Температурен обсек од -20Ц до +60Ц
Силиконски црева
Конструкција: внатрешен гумен слој отпорен на температура, текстилен оплет, надворешен гумен слој отпорен на абразија и температура
Внатрешен пречник од Дн - 13мм до Дн - 102мм
Работен притисок 5 бара
Температурен обсек од -50Ц до +200Ц
Flexi - црева
Гумени спирални црева за проток на вода, антифриз и неагресивни флуиди
Се користат во автоиндустрија и општа употреба
Внатрешен пречник од 13мм до 60мм
Температурен обсек од -20Ц до 90Ц
Оплетени со челик - GC
Конструкција: внатрешен гумен слој отпорен на бензин,нафта и нафтени деривати, оплетено со челик
Внатрешен пречник од Дн - 4мм до Дн - 50мм
Работен притисок 10 и 20 бара
Температурен обсек од -40Ц до +100Ц
Стандард: ДИН 4798-А
Пареа - Steam hose
Конструкција: внатрешен гумен слој отпорен на температура, челицен оплет, надворешен гумен слој отпорен на абразија и температура
Внатрешен пречник од Дн - 13мм до Дн - 76мм
Работен притисок 18 бара
Температурен обсек од -40Ц до +220Ц
Вода - Спирални црева
Конструкција: внатрешен гумен слој, текстилен оплет/челична спирала, надворешен гумен слој
Внатрешен пречник од Дн - 25мм до Дн - 305мм
Работен притисок од 6 до 40 бара
Проток на вода, воздух и неагресивни флуиди
Температурен обсек од -30Ц до +80Ц
Масло - SAE 100R4
Конструкција: внатрешен гумен слој отпорен на бензин,нафта и нафтени деривати, текстилен оплет/челична спирала, надворешен гумен слој отпорен на абразија и бензин
Внатрешен пречник од Дн - 19мм до Дн - 102мм
Работен притисок 10 бара
Температурен обсек од -40Ц до +100Ц
Стандард: САЕ Ј517
Хидраулични црева
Конструкција: внатрешен гумен слој отпорен на масло, челичен оплет, надворешен гумен слој отпорен на абразија и масло
Внатрешен пречник од Дн - 5мм до Дн - 50мм
Работен притисок од 100 до 600 бара
Температурен обсек од -40Ц до +100Ц
Хидраулични црева
Конструкција: внатрешен гумен слој отпорен на масло, челичен оплет, надворешен гумен слој отпорен на абразија и масло
Внатрешен пречник од Дн - 5мм до Дн - 50мм
Работен притисок од 100 до 600 бара
Температурен обсек од -40Ц до +100Ц
Мазен тефлон
Црево од тефлон отпорно на бои, масла, вода, пареа и др.флуиди
Внатрешен пречник од 1мм до 20мм
Работен притисок од 3 до 56бара
Температурен обсец од -60Ц до 260Ц
Мазен тефлон во челик
Конструкција: внатрешен слој од тефлон(ПТФЕ)отпорен на температура челичен надворешен оплет и хемиска стабилност на масла, вода и воздух
Внатрешен пречник од Дн - 6мм до Дн - 25мм
Работен притисок од 15 до 200бара
Температурен обсек од -60Ц до +260Ц
Мултиспирални црева
Конструкција: внатрешен гумен слој отпорен на масло, 4 или 6 челични оплети , надворешен гумен слој отпорен на абразија и масло
Внатрешен пречник од Дн - 6мм до Дн - 50мм
Работен притисок од 100 до 500 бара
Температурен обсек од -40Ц до +100Ц
WOMA
Конструкција: внатрешен гумен слој отпорен на вода и неагресивни флуиди, 4 или 6 челични оплети , надворешен гумен слој отпорен на абразија и масло
Внатрешен пречник од Дн - 6мм до Дн - 50мм
Работен притисок од 100 до 500 бара
Температурен обсек од -40Ц до +100Ц
Спирален тефлон во челик
Конструкција: внатрешен слој од спирален тефлон(ПТФЕ)отпорен на температура челичен надворешен оплет и хемиска стабилност на масла, вода и воздух
Внатрешен пречник од Дн - 6мм до Дн - 25мм
Работен притисок од 15 до 200бара
Температурен обсек од -60Ц до +180Ц
Гумено спирално антиабразив
Конструкција: внатрешен гумен слој, текстилен оплет/целицна спирала, надворешен гумен слој
Внатрешен пречник од Дн - 25мм до Дн - 305мм
Работен притисок од 6 до 40 бара
Проток на вода, воздух и неагресивни флуиди
Температурен обсек од -30Ц до +80Ц
Спирално црево за прехрана
Спирално црево за проток на млеко
Температурен обсек од -30Ц до +80Ц
Внатресен прецник од 38мм до 102мм
ПВЦ Супереластично цево
За проток на вода и неагресивни флуиди,со одлична флексибилност на ниски температури
Внатрешен пречник од Дн - 25мм до Дн - 203мм
Работен притисок од 7 до 3бара
Температурен обсек од -20Ц до +60Ц
ПВЦ Спирално црево
За проток на вода и неагресивни флуиди
Внатрешен пречник од Дн - 25мм до Дн - 203мм
Работен притисок од 7 до 2бара
Температурен обсек од -5Ц до +60Ц
Прехрана прозирно
ПВЦ не армирано црево за проток на алкохолни и останати флуиди
Внатрешен пречник од Дн - 6мм до Дн - 25мм
Работен притисок од 2бара
Температурен обсек од -5Ц до +60Ц
Прехрана армирано
ПВЦ армирано црево за проток на алкохолни и останати флуиди
Внатрешен пречник од Дн - 6мм до Дн - 25мм
Работен притисок од 2бара
Температурен обсек од -5Ц до +60Ц
Полиуретански црева
CU СПИРАЛА
Полиуретанско спирално црево за проток на воздух, гасови и лесно абразивни материјали
Внатрешен пречник од Дн - 40мм до Дн - 406мм
Температурен обсек од -40Ц до +90Ц
ПВЦ спирално прехранбено црево
ПВЦ црево со челична спирала за проток на алкохолни и останати флуиди
Внатрешен пречник од Дн - 20мм до Дн - 102мм
Работен притисок од 2до 5бара
Температурен обсек од -5Ц до +60Ц
ПВЦ Спирално прехранбено црево
ПВЦ црево со ПВЦ спирала за проток на алкохолни и останати флуиди
Внатрешен пречник од Дн - 25мм до Дн - 120мм
Работен притисок од 7 до 3бара
Температурен обсек од -5Ц до +60Ц
Weda - потисни црева
ПВЦ армирано потисно црево за проток на вода и останати флуиди
Внатрешен пречник од дн38мм до 203мм
Работен притисок од 3 до 5 бара
Температурен обсек од -10 до =60Ц
Weda - потисни црева
ПВЦ армирано потисно црево за проток на вода и останати флуиди
Внатрешен пречник од Дн - 25мм до Дн - 152мм
Работен притисок од 4 до 10 бара
Температурен обсек од -10Ц до +60Ц
Агрохемизација
ПВЦ армирано потисно црево за проток на пестициди, солуции за прскање при агрохемизација
Внатрешен пречник од Дн - 8мм до Дн - 19мм
Работен притисок до 40 бара
Температурен обсек од -5Ц до +60Ц
Агрохемизација
ПВЦ армирано потисно црево за проток на пестициди, солуции за прскање при агрохемизација
Внатрешен пречник од Дн - 8мм до Дн - 13мм
Работен притисок до 80 бара
Температурен обсек од -5Ц до +60Ц
Гумени вентилациони
Температурно гумено спирално црево за проток на воздух,- гасови и мириси
Внатрешен пречник од Дн - 40мм до Дн - 406мм
Температурен обсек од -40Ц до +120Ц
Церадно спирално
Церадно спирално црево за проток на топол воздух,гасови и мириси
Внатрешен пречник од 40мм до 305мм
Температурен обсек од -20Ц до -100Ц
Металосвитливи - INOX
Спирално иноксно црево за проток на водена пареа,масло и прехрана
Внатрешен пречник од 6мм до 200мм
Температурен обсек од -200Ц до -700Ц
Металосвитливи-PROGAS
Спирално метално црево со оплет на стакленити за проток на издувни гасови
Внатрешен пречник од дн25мм до дн 120мм
INOX за камини
Алуминиумски црева за проток на воздух,мириси се користат за вентилација и климатизација
Дебелина на ѕид 0,09 и 0,10 мм
Температурен обсек од -30Ц до +700Ц
Внатрешен пречник од 80мм до 450мм
AIR duct
Алуминиумски црева за проток на воздух,мириси се користат за вентилација и климатизација
Дебелина на ѕид 0,09 и 0,10 мм
Варијанта со внатрешна полиуретанска облога
Температурен обсек од -30Ц до 140Ц
AIR duct - полиестер
Алуминиумски црева за проток на воздух,мириси се користат за вентилација и климатизација
Дебелина на ѕид 0,09 и 0,10 мм
Варијанта со внатрешна полиуретанска облога
Температурен обсек од -30Ц до 140
Термопластика - SAE100R7
Термопластични црева за низок, среден и висок притисок
Се користат во најразлична индустрија
Варијанта OL5, R7, R8, twin итн.
Rilsan
Полиамидни црева за пнеуматика и општоиндустриска намена по стандард ДИН 74324-73378
Внатрешен пречник од 1 до 34мм
Температурен обсек од -40Ц до +80Ц
Полиестерски црева
Полиестерски црева за пнеуматика и проток на неагресивни флуиди
Внатрешен пречник од 2 до 18мм
Температурен обсек од -20Ц до +100Ц
Алуминиумски вентилациони црева
Алуминиумски црева за проток на воздух,мириси се користат за вентилација и климатизација
Дебелина на ѕид 0,09 и 0,10 мм
Варијанта со внатрешна полиуретанска облога
Полиестерски спирални црева
Полиестерски црева за пнеуматика и проток на неагресивни флуиди
Внатрешен пречник од 2 до 10мм
Температурен обсек од -20Ц до +100Ц
Варијанта од 5, 7.5, 10, 12, 15, и 30м
Црево за бетонски пумпи
Црево за истакање на бетон, антистатик со челични платна
Работен притисок 85бара
Температурен обсец од -30Ц до +80Ц
Внатрешен пречник од 51мм до 152мм
Масло - SAE 100R6
Конструкција: внатрешен гумен слој отпорен на бензин,нафта и нафтени деривати, текстилен оплет/челична спирала, надворешен гумен слој отпорен на абразија и бензин
Внатрешен пречник од Дн - 19мм до Дн - 76мм
Работен притисок 35бара
Температурен обсек од -40Ц до +100Ц
Силиконско колено
Конструкција: внатрешен гумен слој отпорен на температура, текстилен оплет, надворешен гумен слој отпорен на абразија и температура
Внатрешен пречник од Дн - 13мм до Дн - 102мм
Работен притисок 5 бара
Температурен обсек од -50Ц до +200Ц
Топла вода/колена
Конструкција: внатрешен гумен слој отпорен на температура, текстилен оплет, надворешен гумен слој отпорен на абразија и температура
Внатрешен пречник од Дн - 10мм до Дн - 60мм
Работен притисок 5 и 10 бара
Температурен обсек од -40Ц до +90/100Ц

Имате потреба од нашиот асортиман?